Opplæringsplan klasse B96 og BE

Velkommen til Rana Trafikkskole AS!

Opplæringsplan klasse B96 og BE

Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse - Trinn 2

2.1 Kunnskap om risiko i tilknytning til å kjøre bil med tilhenger

2.2 Grunnleggende kunnskap om lastsikring

2.3 Til- og frakopling av tilhenger og sikkerhetskontroll

2.4 Plassbehov ved kjøring rett fram og i sving, og kjøring i mot- og utforbakke

2.5 Rygging

2.6 Trinnvurdering

Trafikal del - Trinn 3

3.1 Systematisk og automatisert informasjonsinnhenting

3.2 Tydelig, sikker og effektiv kjøring i variert terreng

3.3 Snuing og bruk av medhjelper

3.4 Selvstendig kjøring i variert trafikkmiljø på en måte som gir god samhandling og er økonomisk og miljøvennlig

3.5 Trinnvurdering

Avsluttende opplæring - Trinn 4

4.1 Kurs i sikring og merking av last

4.2 Sikkerhetskurs på veg

Messenger