Praktisk info om førerprøven

Velkommen til Rana Trafikkskole AS!

Praktisk info om førerprøven

Smittevern ved praktisk gjennomføring 

Praktiske førerprøver vil bli gjennomført i tråd med helsemyndighetenes gjeldende smittevernregler. I tillegg kan den enkelte trafikkstasjon legge ytterligere lokale føringer. Følgende retningslinjer vil i alle tilfeller bli lagt til grunn: 

▪ Førerprøvekandidater skal forhåndsbetale førerprøven på nett. Dette gjøres på vegvesen.no/dinside. Betalingen kan gjennomføres tidligst 48 timer før førerprøvetidspunktet. 

▪ Før førerprøven skal kandidaten vise legitimasjon, og følge sensors anvisninger om gjennomføring.   

▪ Ved enkelte trafikkstasjoner kan man bli anvist til egne parkeringsplasser.  

▪ Kandidaten skal møte sensor ved kjøretøyet. Vi forholder oss til helsemyndighetenes føringer og håndhilser derfor ikke.  

 

▪ Kandidater som har feber eller viser tegn til luftveisplager kan bli avvist.  Kandidater med allergi som gir tilsvarende symptomer, skal medbringe dokumentasjon på allergien.  

▪ For å forebygge smitte vil det derfor inntil videre ikke være anledning til å ha med trafikklærer under førerprøven. 

▪ Klargjøring og avslutning av førerprøven kan bli holdt utenfor kjøretøyet. 

▪ Gjennomføring av sikkerhetskontroll vil tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernregler. 

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo