Opplæringsplan klasse B

Velkommen til Rana Trafikkskole AS!

Opplæringsplan klasse B

Trafikalt grunnkurs - trinn 1

1.1 Trafikkopplæringen

1.2 Trafikk og førerrollen

1.3 Mennesket i trafikken og samhandling

1.4 Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring

1.5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp

1.6 Tiltak ved trafikkulykke

1.7 Trafikant i mørket

Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse - trinn 2

2.1 Førerkort og trafikkopplæring

2.2 Bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø

2.3 Eiers og brukers ansvar

2.4 Kjøring med tilhenger

2.5 Menneskets kapasitet og trafikkens krav

2.6 Gjøre klar før kjøring

2.7 Grunnleggende bruk av bilen i variert terreng

2.8 Grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk

2.9 Sikkerhetskontroll

2.10 Trinnvurdering

Trafikal del - trinn 3

3.1 Trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger

3.2 Veg, vegoppmerking, skilt og annen regulering

3.3 Atferd i trafikken

3.4 Informasjonsinnhenting

3.5 Kjøring i bolig, tettsteds- og bymiljø

3.6 Kjøring i landevegsmiljø

3.7 Kjøring i kø, i tunnel og i mørket

3.8 Sikker samhandling 

3.9 Trinnvurdering

3.10 Sikkerhetskurs på øvingsbane

Avsluttende opplæring - trinn 4

4.1.1 Bilkjøringens risiko

4.1.2 Kjøring i landevegsmiljø

4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø

4.1.4 Refleksjon og oppsummering

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo