Opplæringsplan klasse B

Velkommen til Rana Trafikkskole AS!

Opplæringsplan klasse B

Trafikalt grunnkurs - trinn 1

1.1 Trafikkopplæringen

1.2 Trafikk og førerrollen

1.3 Mennesket i trafikken og samhandling

1.4 Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring

1.5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp

1.6 Tiltak ved trafikkulykke

1.7 Trafikant i mørket

Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse - trinn 2

2.1 Førerkort og trafikkopplæring

2.2 Bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø

2.3 Eiers og brukers ansvar

2.4 Kjøring med tilhenger

2.5 Menneskets kapasitet og trafikkens krav

2.6 Gjøre klar før kjøring

2.7 Grunnleggende bruk av bilen i variert terreng

2.8 Grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk

2.9 Sikkerhetskontroll

2.10 Trinnvurdering

Trafikal del - trinn 3

3.1 Trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger

3.2 Veg, vegoppmerking, skilt og annen regulering

3.3 Atferd i trafikken

3.4 Informasjonsinnhenting

3.5 Kjøring i bolig, tettsteds- og bymiljø

3.6 Kjøring i landevegsmiljø

3.7 Kjøring i kø, i tunnel og i mørket

3.8 Sikker samhandling 

3.9 Trinnvurdering

3.10 Sikkerhetskurs på øvingsbane

Avsluttende opplæring - trinn 4

4.1.1 Bilkjøringens risiko

4.1.2 Kjøring i landevegsmiljø

4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø

4.1.4 Refleksjon og oppsummering

Flere nyheter

Snøscooteropplæring vinteren 2022

Les mer

FØRERKORT PÅ AUTOMAT?

Les mer

Smittevern ved Rana Trafikkskole

Les mer

Ny lærer

Les mer

Praktisk info om førerprøven

Les mer

Trafikalt grunnkurs

Les mer

Hovedmål og trinnmål klasse B

Les mer

Opplæring klasse B96 og BE

Les mer

Vis alle
Messenger